Truy cập nội dung luôn

Cải cách TTHC cấp xã

Cuộc Thi Tuyên Truyền Cải Cách Hành Chính Thị Xã Phổ Yên năm 2021!

13-01-2022

Ngày 27/11, Thị xã Phổ Yên tổ chưc Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021. Dự Hội thi có đ/c Trần Xuân Trường – UV BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND Thị xã – Trưởng Ban Tổ chức Hội thi, các thành viên Ban tổ chức Hội thi và 15 đội đến từ 15 xã, phường trên địa bàn Thị xã.

Nội dung cải cách hành chính!

13-01-2022

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm giải phóng lực lượng sản xuất, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển đất nước!

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5433

Tổng truy cập: 1731920