Truy cập nội dung luôn

 

                  DANH SÁCH LIÊN HỆ XÃ PHÚC THUẬN

STT Họ và tên  Chức vụ Số điện thoại
1 ÔN VĂN HUÂN BT ĐẢNG UỶ, CHỦ TỊCH HDND 0979704155
2 VŨ THANH PHÓ BT THƯỜNG TRỰC ĐẢNG UỶ 0982767001
3 ĐỖ CÔNG HANH PHÓ BT ĐẢNG UỶ, CT UBND 0978865111
4 TẠ HỒNG HẢI  PHÓ CT HỘI ĐỒNG ND 0985275667
5 MƯU VĂN NGỌC  CT MẶT TRẬN TỔ QUỐC 0978528499
6 TRẦN NGỌC HIẾN PHÓ CT UBND 0988817562
7 NGUYỄN ANH KHÔI PHÓ CT UBND 0986911206
8 PHẠM MINH TUẤN TRƯỞNG CÔNG AN  0968116532
9 NGUYỄN DŨNG THÀNH CHT BCH QUÂN SỰ 0966977165
10 PHẠM VĂN SỸ CT HỘI CCB 0976898784
11 LÊ VĨNH THỊNH CT HỘI ND 0978766376
12 TRẦN THỊ DUNG CT HỘI PN 0369785633
13 LƯU VIÊT ANH BT ĐOÀN TN 0983370767
14 NGUYỄN THỊ GIANG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN 0988469202
15 ĐẶNG VĂN CHIẾN TƯ PHÁP - HỘ TỊCH 0988469243
16 NGUYỄN VĂN HOÀ TƯ PHÁP - HỘ TỊCH 0974575130
17 NGUYỄN BÌNH ĐỊA CHÍNH XÂY DỰNG 0985739030
18 TRẦN NGỌC HIẾU ĐỊA CHÍNH XÂY DỰNG 0968727234
19 NGUYỄN ĐỨC HÂN VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ 0988922558
20 BÙI THỊ SAN VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ 0983572632
21 LƯƠNG THỊ THƯƠNG HUYỀN VĂN PHÒNG ĐẢNG UỶ 0979777558
22 KHÚC VĂN ĐỨC VĂN HOÁ - XÃ HỘI 0961930888

 

 

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 5487

Tổng truy cập: 1834673