Truy cập nội dung luôn

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

30-12-2020 07:47

Họ và tên: Ôn Văn Huân
Năm sinh: 04/02/1972
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0979.704.155
Họ và tên: Tạ Hồng Hải
Năm sinh: 07/09/1980
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, 
Phó Chủ tịch HĐND
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0985.275.667
Họ và tên: Vũ Thanh
Năm sinh: 05/07/1964
Chức vụ: Phó BT Thường trực Đảng ủy, 
Trưởng Ban Pháp chế HĐND
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0982.767.001
Họ và tên: Mưu Văn Ngọc
Năm sinh: 02/03/1966
Chức vụ: UV Ban Thường vụ Đảng uỷ, 
Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội,  
Chủ tịch UB MTTQ xã
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0978..528.499                                                    

 Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7145

Tổng truy cập: 1835184