Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND xã Phúc Thuận năm 2022

10-05-2022 09:41

   THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND xã Phúc Thuận năm 2022

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức chính phủ, Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Tiếp công dân.

UBND xã Phúc Thuận ban hành lịch tiếp công dân thường xuyên của Chủ tịch UBND xã Phúc Thuận năm 2022 được thực hiện như sau: 

1. Lịch tiếp công dân

- Các buổi tiếp công dân được tiến hành trong ngày làm việc, giờ hành chính.

- Chủ tịch UBND xã tiếp công dân vào ngày thứ 5 hàng tuần (nếu ngày thứ 5 trùng vào ngày lễ thì tiếp công dân vào ngày làm việc liền kề). Ngoài ra, tùy tính chất công việc cụ thể, Chủ tịch UBND xã quyết định tiếp công dân đột xuất để giải quyết những khó khăn, vướng mắc của công dân.

* Thời gian tiếp:

- Buổi sáng: Từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Buổi chiều: Từ 14 giờ đến 17 giờ.

2. Địa điểm tiếp: Phòng tiếp công dân của UBND xã Phúc Thuận.

3. Thành phần tiếp: Lãnh đạo, cán bộ, công chức tiếp công dân được phân công trực tiếp theo Quy chế tiếp công dân.

4. Trường hợp Chủ tịch UBND xã trùng lịch công tác: sẽ ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND xã thực hiện tiếp công dân.

STT

Thời gian

Thành phần

Ghi chú

1

Tháng 1

Ngày 06/01/2022

Ngày 13/01/2022

Ngày 20/01/2022

Ngày 27/01/2022

- Chủ tịch UBND xã

- Các Phó CT UBND xã

- Công chức văn phòng UBND xã

- Công chức liên quan đến lĩnh vực tiếp

 

2

Tháng 2

Ngày 10/02/2022

Ngày 17/02/2022

Ngày 24/02/2022

- Chủ tịch UBND xã

- Các Phó CT UBND xã

- Công chức văn phòng UBND xã

- Công chức liên quan đến lĩnh vực tiếp

 

3

Tháng 3

Ngày 03/3/2022

Ngày 10/3/2022

Ngày 17/3/2022

Ngày 24/3/2022

Ngày 31/3/2022

- Chủ tịch UBND xã

- Các Phó CT UBND xã

- Công chức văn phòng UBND xã

- Công chức liên quan đến lĩnh vực tiếp

 

4

Tháng 4

Ngày 07/4/2022

Ngày 14/4/2022

Ngày 21/4/2022

Ngày 28/4/2022

- Chủ tịch UBND xã

- Các Phó CT UBND xã

- Công chức văn phòng UBND xã

- Công chức liên quan đến lĩnh vực tiếp

 

5

Tháng 5

Ngày 05/5/2022

Ngày 12/5/2022

Ngày 19/5/2022

Ngày 26/5/2022

- Chủ tịch UBND xã

- Các Phó CT UBND xã

- Công chức văn phòng UBND xã

- Công chức liên quan đến lĩnh vực tiếp

 

6

Tháng 6

Ngày 02/6/2022

Ngày 19/6/2022

Ngày 16/6/2022

Ngày 23/6/2022

Ngày 30/6/2022

- Chủ tịch UBND xã

- Các Phó CT UBND xã

- Công chức văn phòng UBND xã

- Công chức liên quan đến lĩnh vực tiếp

 

7

Tháng 7

Ngày 07/7/2022

Ngày 14/7/2022

Ngày 21/7/2022

Ngày 28/7/2022

- Chủ tịch UBND xã

- Các Phó CT UBND xã

- Công chức văn phòng UBND xã

- Công chức liên quan đến lĩnh vực tiếp

 

8

Tháng 8

Ngày 04/8/2022

Ngày 11/8/2022

Ngày 18/8/2022

Ngày 25/8/2022

- Chủ tịch UBND xã

- Các Phó CT UBND xã

- Công chức văn phòng UBND xã

- Công chức liên quan đến lĩnh vực tiếp

 

9

Tháng 9

Ngày 04/9/2022

Ngày 08/9/2022

Ngày 15/9/2022

Ngày 22/9/2022

Ngày 39/9/2022

- Chủ tịch UBND xã

- Các Phó CT UBND xã

- Công chức văn phòng UBND xã

- Công chức liên quan đến lĩnh vực tiếp

 

10

Tháng 10

Ngày 06/10/2022

Ngày 13/10/2022

Ngày 20/10/2022

Ngày 27/10/2022

- Chủ tịch UBND xã

- Các Phó CT UBND xã

- Công chức văn phòng UBND xã

- Công chức liên quan đến lĩnh vực tiếp

 

11

Tháng 11

Ngày 03/11/2022

Ngày 10/11/2022

Ngày 17/11/2022

Ngày 24/11/2022

- Chủ tịch UBND xã

- Các Phó CT UBND xã

- Công chức văn phòng UBND xã

- Công chức liên quan đến lĩnh vực tiếp

 

12

Tháng 12

Ngày 01/12/2022

Ngày 08/12/2022

Ngày 15/12/2022

Ngày 22/12/2022

Ngày 29/12/2022

- Chủ tịch UBND xã

- Các Phó CT UBND xã

- Công chức văn phòng UBND xã

- Công chức liên quan đến lĩnh vực tiếp

 

Trên đây là lịch tiếp công dân thường xuyên của Chủ tịch UBND xã Phúc Thuận được gửi đến các tập thể và cá nhân có liên quan và 28 trưởng xóm đồng thời được thông tin trên Trang thông tin điện tử của xã, tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã để biết và liên hệ công việc./. 

 

Nguyễn Tuấn Anh

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7756

Tổng truy cập: 1835176