Truy cập nội dung luôn

Quyết định về việc điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Phổ Yên

17-02-2022 10:55

Xem chi tiết tại đây
Nguyễn Tuấn Anh

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5636

Tổng truy cập: 1731976