Truy cập nội dung luôn

Bế mạc điểm xây dựng mô hình, mẫu hình làng, bản văn hoá cơ sở về giữ gìn, phát huy truyền thống bản sắc văn hoá các dân tộc tỉnh Thái Nguyên 2021

18-10-2021 14:25

Tối ngày 17/10/2021, Trung tâm Văn hóa–Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin thị xã Phổ Yên, UBND xã Phúc Thuận tổ chức bế mạc  điểm xây dựng mô hình, mẫu hình làng, bản văn hoá cơ sở về giữ gìn, phát huy truyền thống bản sắc văn hoá các dân tộc tỉnh Thái Nguyên 2021.

Nguyễn Tuấn Anh

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5464

Tổng truy cập: 1731885