Truy cập nội dung luôn

CLB bảo vệ và phát huy giá trị văn hoá dân tộc Sán Dìu xã Phúc Thuận tổ chức Đại hội nhiệm kì 5 năm (2022-2027)

26-04-2022 14:37

Đại hội đã đánh giá kết quả hoạt động của câu lạc bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017-2022 và bàn quyết định phương hướng, nhiệm vụ của câu lạc bộ nhiệm kỳ 2022-2027, tại đại hội đã bầu kiện toàn Ban chủ nhiệm câu lạc bộ bảo vệ và phát huy giá trị văn hoá dân tộc sán dìu xã Phúc Thuận khoá II nhiệm kỳ mới gồm 11 ông bà, ông Hoàng Trọng Quý được đại hội bầu tín nhiệm cao làm chủ nhiệm, ông Ôn Đại Quý, ông Lục Quang Sinh được đại hội bầu làm Phó Chủ nhiệm

Nguyễn Tuấn Anh

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5543

Tổng truy cập: 1731879